¡NOTICIA!
関西スペイン語学研究会会員のみなさま ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★   関西スペイン語学研究会からのご連絡 ★★★★★★★★★★★★★★★★★☆★★★★ 次回(第422回)例会のご案内を申し上げます. ☆☆例会の日時・場所と発表者(敬称略)☆☆ 日時: 2019年3月26日(火) 14:30〜 開...
関西スペイン語学研究会会員のみなさま本年もどうぞよろしくお願いいたします.★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  関西スペイン語学研究会からのご連絡★★★★★★★★★★★★★★★★☆★★★★★次回(第421回)例会のご案内を申し上げます.☆☆例会の日時・場所と発表者(敬称略)☆☆日時: 2019年1月26...
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  関西スペイン語学研究会からのご連絡★★★★★★★★★★★★★★★☆★★★★★★次回(第420回)例会のご案内を申し上げます.☆☆例会の日時・場所と発表者(敬称略)☆☆日時: 2018年12月22日(土) 13:00〜発表者1: 岡見友里江(関西外国語大学)題目: 名...